• Thông báo đấu thầu căn tin và bãi giữ xe tại khu giảng dạy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu
Thông báo đấu thầu căn tin và bãi giữ xe tại khu giảng dạy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

Thông báo đấu thầu căn tin và bãi giữ xe tại khu giảng dạy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu