Đào tạo thường xuyên
Chiêu sinh lớp nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ
Chiêu sinh lớp nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ
13/03/2020 .

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu Chiêu sinh lớp nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ

Đào tạo Cao đẳng - Trung cấp
    Liên thông Đại học - Văn bằng 2
    Tuyển sinh năm 2020
    Tuyển sinh năm 2020
    25/02/2020 .

    Tuyển sinh năm 2020