Liên hệ
Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ liên hệ
02/05/2020 .

Địa chỉ liên hệ

  Nhà giáo
   Học tập và làm theo Bác
   Tin hoạt động
   Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật: Chú trọng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho giảng viên
   Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật: Chú trọng nâng cao kỹ năng ..
   27/12/2019 .

   Thực hiện việc đào tạo chuyên sâu theo hướng thực hành, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (KT-KT) xác định công tác nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho giảng viên là nhiệm ..